Tarifa consum ega da bëre

Les tarifes söl consum dl ega da bëre é dal 2024 inant (deliberaziun dla Junta de Comun 269 di 28.12.2023) scioche dessot:

1. tarifa fissa anuala (sön la dimenjiun dl contadú):

Contadú
Tarifa 2022
Tarifa 2023
Tarifa 2024
contadú da ½ poresc
15,59€*
21,81€*
   43,72€*
contadú da ¾ poresc
15,59€*
21,81€*
   43,72€*
contadú da 1 poresc
23,38€*
32,71€*
   65,58€*
contadú da 1¼ poresc
31,17€*
43,61€*
   87,44€*
contadú da 1½ poresc
38,97€*
54,52€*
109,30€*
contadú da 2 poresc
54,55€*
76,32€*
153,02€*

*import al netto dla CVA 


2. Tarifa basada sön le consum - articul 5/bis, coma 4, 5, 6 e 7 dl regolamënt comunal

 Adoranza Descriziun Import 2022
Import 2023Import 2024
anuzamënt por ciasatarifa alisirada0,2939€*
 0,4037€*0,6717€*
anuzamënt por ciasa
tarifa basa
0,4408€*
0,6055€*
1,0076€*
anuzamënt nia por ciasatarifa alisirada
0,4408€*
 0,6055€*1,0076€*
anuzamënt nia por ciasatarifa maiorada
0,5730€*
 0,7872€*1,3099€*
anuzamënt moscedétarifa alisirada
0,2939€*
 0,4037€*0,6717€*
anuzamënt moscedétarifa ciasa0,4408€*
 0,6055€*1,0076€*
anuzamënt moscedétarifa nia ciasa 0,4408€*
 0,6055€*1,0076€*
anuzamënt moscedé
tarifa maiorada
0,5730€*
 0,7872€*
1,3099€*
anuzamënt agricul
ma tarifa por aberé i tiers0,2351€*
 0,3230€*0,5374€*

*import al netto dla CVA

ciara ince:
Tarifa consum ega da bëre

competënt

LAD